Skip to content

Luijten Care


Beroepscode

Beroepscode

GZ-psychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen dienen zich te houden aan de beroepscodes van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP). In deze beroepscode is onder andere geregeld dat alles wat besproken is, strikt vertrouwelijk wordt behandeld.
Dit betekent dat informatie alleen na schriftelijke toestemming van de patiënt aan derden wordt gegeven. Bovenstaande geldt ook voor de persoonlijke gegevens die wij u vragen zoals uw BSN-nummer. Van overheidswege zijn wij verplicht om deze gegevens te vragen. De geheimhoudingsplicht is, behalve in de beroepscodes, geregeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ).