Skip to content

Luijten Care


Klachtenregeling

Klachtenregeling

Als u om de een of andere reden niet tevreden bent over uw behandeling of begeleiding is het belangrijk dit te bespreken met uw behandelaar. Misschien had u andere verwachtingen van de behandeling, de begeleiding of uw therapeut, of heeft u op enig moment het gevoel dat de behandeling in een impasse terecht is gekomen. Bespreek dit dan met uw behandelaar. Mocht de afhandeling van de klacht niet naar tevredenheid zijn, dan kunt u contact opnemen met de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en psychotherapeuten (www.lvvp.nl). Zij gaan in eerste instantie bemiddelen.

LVVP
Maliebaan 50b
3581 CS  Utrecht
Tel.nr. 030-2364338

Indien uw klacht na bemiddeling door het LVVP nog niet voldoende beantwoord of opgelost is, dan kunt u zich melden bij de klachtencommissie van het LVVP.

Klachtencommissie LVPP
t.a.v. mr. M.J.J. de Ridder
Postbus 13086
3507 LB Utrecht