Skip to content

Luijten Care


Wachttijden

Wachttijden

Als u de beslissing heeft genomen zich bij ons voor behandeling of begeleiding aan te melden, dan wilt u natuurlijk zo snel mogelijk geholpen worden. Luijten Care hecht er veel waarde aan de wachttijd zo kort mogelijk te houden. Momenteel is de wachttijd in Oosterbeek 4 weken en voor Zwolle geldt een patiëntenstop. Na aanmelding kunt u bij ons terecht voor een eerste gesprek.

— De wachttijden zijn bijgewerkt op 28.02.2021 —

De hierboven gemelde wachttijden zijn niet afhankelijk van welke zorgverzekering u heeft. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder of uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart.

Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).