Skip to content

Luijten Care


Wachttijden

Wachttijden

Als u de beslissing heeft genomen zich bij ons voor behandeling of begeleiding aan te melden, dan wilt u natuurlijk zo snel mogelijk geholpen worden. Luijten Care hecht er veel waarde aan de wachttijd zo kort mogelijk te houden. Momenteel is de wachttijd 12 tot 16 weken.

— De wachttijden zijn bijgewerkt op 14.06.2024 —

De hierboven gemelde wachttijden zijn niet afhankelijk van welke zorgverzekering u heeft. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact een intake gesprek krijgt en dat binnen 10 weken vanaf deze intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).