Skip to content

Luijten Care


Vergoedingen particulieren

Vergoedingen particulieren

Om voor vergoeding van uw zorgverzekeraar in aanmerking te komen heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Op grond van de verwijsbrief en de intakefase bepalen wij samen met u in welke zorgcategorie u valt: de Generalistische Basis GGZ of de Gespecialiseerde GGZ.

Bent u aangesloten bij een verzekeringsmaatschappij waarmee Luijten Care geen contract heeft afgesloten, dan komt psychologische hulpverlening toch in aanmerking voor vergoeding. Vraagt u bij uw verzekeraar na welk bedrag er vergoed wordt voor ongecontracteerde zorg.

Indien u een restitutiepolis heeft, dan wordt ongecontracteerde zorg binnen de Basis en de Specialistische GGZ meestal 100 procent vergoed exclusief het wettelijk bepaalde eigen risico. In het geval van een naturapolis is dit vanaf ongeveer 75 procent.

Luijten Care houdt zich aan de wettelijk vastgestelde NZA tarieven. Luijten Care werkt met maandelijkse voorschotnota’s.  Aan het einde van uw behandeltraject krijgt u een factuur die u kunt indienen bij uw verzekeraar. Na uitbetaling hiervan aan u, volgt een eindrekening van Luijten Care.

Als u om persoonlijke redenen de behandeling zelf wilt betalen zonder verwijsbrief dan is dat uiteraard ook mogelijk.

Bij het afmelden binnen 24 uur voor een gemaakte afspraak is Luijten Care genoodzaakt de kosten voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.