Skip to content

Luijten Care


Vergoedingen particulieren

Vergoedingen particulieren

Om voor vergoeding van uw zorgverzekeraar in aanmerking te komen heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist.

Bent u aangesloten bij een verzekeringsmaatschappij waarmee Luijten Care een contract heeft dan wordt uw zorg geheel vergoed. In 2022 heeft Luijten Care contracten met:

Menzis, Anderzorg, HEMA, DSW, Stad Holland, in Twente, CZ, Ohra, Nationale Nederlanden, Just, Eno, Salland, Zorgdirect, Hollandzorgt, Caresq, AEvitae, EUcare, Ditzo, ASR en VGZ (IZZ, IZA, UMC, Zekur, Univé, Bewuzt).

Met ONVZ (waar de labels: PNO, Vvaa, Jaaah onder vallen) en Zilveren Kruis Achmea (waar de labels: Friesland, Interpolis, Prolife en Aon onder vallen) alsook Zorg en Zekerheid heeft Luijten Care GEEN contract in 2022.

Indien wij geen contract hebben met uw verzekering, dan komt psychologische hulpverlening toch deels in aanmerking voor vergoeding. Vraagt u bij uw verzekeraar na welk bedrag er vergoed wordt voor ongecontracteerde zorg en of er andere eisen zijn waar aan voldaan moet worden. Indien u een restitutiepolis heeft, dan wordt ongecontracteerde zorg meestal volledig vergoed. In het geval van een naturapolis wordt deze zorg vaak tussen de 65 en 80 procent vergoed. De rest van de factuur dient u in beide gevallen zelf te betalen aan Luijten Care. Op de site www.contractvrijepsycholoog.nl ziet u welke eigen bijdrages per verzekeraar gelden.

Maandelijks krijgt u in het geval er sprake is van ongecontracteerde zorg, een factuur die u kunt indienen bij uw verzekeraar. De zorgverzekeraar betaalt u rechtstreeks uit en u moet zelf Luijten Care betalen. Als Luijten Care een contract heeft met uw verzekeraar dan dienen wij de factuur voor u in en betaalt de verzekeraar ons rechtstreeks uit. Wij hanteren binnen Luijten Care de wettelijk bepaalde NZA tarieven die binnen het zorgprestatiemodel gelden.

Als u om persoonlijke redenen de behandeling zelf wilt betalen zonder verwijsbrief dan is dat uiteraard ook mogelijk. Wederom hanteren wij dan de NZA tarieven.

Bij het afmelden binnen 24 uur voor een gemaakte afspraak is Luijten Care genoodzaakt de kosten voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Let op dat een deel van uw eigen risico in het geval van gecontracteerde en ongecontracteerde zorg door de zorgverzekeraar verrekend kan worden met u. Dit is wettelijk zo bepaald.

LuitenCare

Vergoedingen vanaf januari 2023

Luijten Care biedt vanaf 1 januari 2023 zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde GGZ zorg aan. Dit houdt in dat wij niet met alle verzekeraars contracten hebben afgesloten. Indien u volgend jaar bij Menzis of VGZ (en hun aangesloten onder-verzekeringen) bent verzekerd dan worden alle kosten van uw behandeling vergoed. Dit geldt voor alle verschillende typen pakketten en soorten polissen. Uw eigen risico kan wel verrekend worden door uw zorgverzekeraar.

Indien u bij een andere verzekering verzekerd bent dan willen wij u attent maken op het bestaan van restitutiepolissen. Deze polissen vergoeden vaak tot 100 procent van uw eigen bijdrage bij ongecontracteerde zorg. Op de site www.contractvrijepsycholoog.nl staat uitgebreid welke restitutiepolissen er bestaan en welke voor u passend zouden kunnen zijn. Let wel goed op want sommige verzekeraars stellen alsnog voorwaarden aan te kiezen behandelingen en behandelaars.

Indien u geen restitutiepolis heeft dan betaalt uw verzekering het grootste deel van uw behandeling binnen Luijten Care maar u dient dan dus ook zelf een eigen bijdrage te betalen. Ook wordt soms uw eigen risico verrekend. Informeert u goed hierover bij uw verzekeraar. Luijten Care volgt de wettelijk geldende NZA tarieven.

Mocht u nog vragen hebben over deze informatie, stuurt u ons dan een email naar info@luijtencare.nl