Skip to content

Luijten Care


Particulieren

Particulieren

Aanmelden kan via ons contactformulier. Het is ook mogelijk om telefonisch contact met ons op te nemen of een e-mail te sturen naar info@luijtencare.nl.
U vindt de gegevens op onze contactpagina.

 Na uw aanmelding ontvangt u een e-mail van Saskia Luijten met:

 1. Informatie over de wachttijd en een intakevragenlijst zodat van te voren al zorgvuldig bekeken kan worden of Luijten Care u de juiste hulp kan bieden. Soms wordt er aanvullend een telefonische afspraak ingepland.
 2. Ook wordt u gevraagd om benodigde gegevens aan te leveren zoals uw verwijsbrief, uw adres, BSN-nummer en verzekeringsgegevens.
 3. Als er geen wachttijden zijn dan krijgt u vrijwel direct een afspraak aangeboden bij 1 van de behandelaren binnen Luijten Care.
 4. Tijdens het eerste live gesprek met uw behandelaar kunt u uw verhaal vertellen en aangeven waaraan u wilt werken. Na deze intakefase stellen we samen een behandelplan op die past bij uw specifieke klachten, uw vraag, uw persoonlijkheid en uw behoeftes. Door dit samen te doen, heeft u zelf de regie over de behandelinhoud en weet u hoe lang de behandelperiode ongeveer gaat duren. Het behandelplan wordt altijd afgestemd met de hoofdbehandelaar Saskia Luijten.
 5. Vervolgens starten de behandelgesprekken. Na een aantal gesprekken houden we een evaluatie: verloopt de behandeling naar wens? Zijn de doelen behaald of moeten deze worden aangepast? Ook testen wij aan het begin en einde van uw behandeltraject middels een vragenlijst uw klachten. Zo kunnen wij zien of klachten zijn afgenomen. Tenslotte vragen wij u aan het einde van de behandeling om een tevredenheid enquête in te vullen zodat wij zorgen dat de kwaliteit van zorg, die voor ons belangrijk is, gewaarborgd blijft en wordt verbeterd indien nodig.

Wij houden een verslag bij van uw behandeltraject, dat u desgewenst kunt inzien.

Uw verwijzer ontvangt aan het begin en het einde van uw traject een brief over uw behandeling. Dit alleen na toestemming van u.

Luijten Care hecht veel waarde aan het bewaken van uw privacy. In onderstaand document leest u aan welke verplichtingen en voorwaarden er wordt voldaan en welke rechten en plichten u heeft.

Ook beschikt Luijten Care over een een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Een afschrift hiervan is desgewenst op te vragen bij onze praktijk.

WAARNEMING BIJ AFWEZIGHEID
Wanneer uw vaste behandelaar afwezig is door vakantie, ziekte of overlijden, dan zal binnen Luijten Care een collega behandelaar de behandeling overnemen. Saskia Luijten zal dit met u afstemmen.

CRISIS
In geval van een acute crisis situatie kunt u binnen kantooruren zich wenden tot uw vaste behandelaar. Indien deze afwezig is kunt u contact opnemen met Saskia Luijten. Buiten kantooruren is de praktijk gesloten. U wordt geïnformeerd door uw behandelaar bij wie u zich dan het beste kunt melden. In ieder geval is de regionale huisartsenpost bereikbaar. Het telefoonnummer van de huisartsenpost hoort u op de voicemail als u uw eigen huisarts belt. In geval van zorgen over zelfmoordpreventie belt u met 0800-0113 of chat u via www.113.nl

CONTRA INDICATIES

Cliënten die:

 • Jonger zijn dan 18 jaar
 • Momenteel in crisis zijn of een voorgeschiedenis hebben van meerdere crisisopnames
 • Ernstige psychotische klachten hebben
 • (Ernstig) suïcidaal zijn
 • Grensoverschrijdend gedrag vertonen zoals heftige agressie
 • Behandeling nodig hebben binnen het forensisch psychiatrische kader
 • Geen vaste woon- of verblijfplaats hebben
 • Verslaafd zijn aan een middel
 • Een zeer lage tot matige verstandelijke beperking hebben

Onze praktijk doet u in uw hulpvraag dan tekort.